καταθέσεις

Το μνημόνιο ανοίγει τις καταθέσεις

Οι τραπεζικές καταθέσεις, καθώς και κάθε τραπεζική συναλλαγή τίθεται πλέον στην ευχέρεια κάθε φορολογικού ή ελεγκτικού μηχανισμού, προς πάταξη της φοροδιαφυγής, ενώ όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, δίνεται η δυνατότητα στις εφορείες να εισπράττουν τα αναλογούντα ποσά απευθείας...