κατολισθήσεις

Κανένα δεδομένο για τις αποκολλήσεις βράχων

Καμία μελέτη δεν έχει εκπονηθεί ως σήμερα για την κατάσταση της βραχώδους περιοχής στον Γαλησσά και ειδικότερα στο τμήμα που βρίσκεται στο ύψος του μώλου, η οποία θα αποτύπωνε τα δεδομένα του “επικίνδυνου” σημείου, στο οποίο καταγράφονται συνεχώς αποκολλήσεις και πτώσεις μικρών βράχων.

...

Κατολισθητικά φαινόμενα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης

Εκτός ημερήσιας διάταξης τέθηκε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα που προέκυψε σχετικά με την κήρυξη ή μη της Ερμούπολης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως προτείνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Η πρόταση για συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας...