Κοινωφελής απασχόληση

Κάλυψη των Δημοτικών αναγκών με 8μηνίτες

Άμεση κινητοποίηση των Δήμων απαιτείται για την καταγραφή των ειδικοτήτων που χρειάζονται, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με απασχολούμενους προγραμμάτων κοινωφελούς απασχόλησης.

Από τις 21/09/2016 έως τις 03/10/2016 θα πρέπει να σχεδιαστούν οι ανάγκες των Δήμων και άμεσα να αναρτηθούν...