Μάρμαρο

Περιοχή “βυθισμένη” στο σκοτάδι

Ανοικτά θέματα έχει στην ατζέντα της η θέση “Μάρμαρο” στην ευρύτερη περιοχή του Μάννα στη Σύρο, καθώς τόσο ο χαμηλός ηλεκτροφωτισμός των δρόμων, όσο και η κακή ποιότητά τους, αυξάνουν τον βαθμό πρόκλησης ατυχήματος για τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και πεζούς.

Κάτοικοι που μένουν στην...