μαθητική μεταφορά

Επιτελικός ρόλος στη μεταφορά μαθητών

Την πρόταση τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας στο θέμα της μεταφοράς μαθητών ώστε να έχει επιτελικό ρόλο στη διαμόρφωση των δρομολογίων η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία κι έχει την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης της διαδικασίας του τρόπου μεταφοράς των παιδιών, ενέκριναν ομόφωνα οι...