μεταφορικό έργο

Απουσία εγκρίσεων και αντίτιμο για τα mini bus

Ένας χρόνος τείνει να συμπληρωθεί από τη συζήτηση κι έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο της νέας πολυετούς σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και την ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. αναφορικά με την εκτέλεση του μεταφορικού έργου στην πόλη, με την απόφαση έγκρισής της ή μη εκ μέρους της Αποκεντρωμένης...