Μιχάλης Κωβαίος

Απρόβλεπτες και προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Σε προσωρινού χαρακτήρα προβλήματα, τα οποία επ΄ ουδενί δεν αφορούσαν στη λειτουργία του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Σύρο, αλλά επηρέασαν μερικώς την ομαλή ηλεκτροδότηση περιοχών του νησιού κατά τις τελευταίες ημέρες, οφείλονταν οι μικρής διάρκειας απρόβλεπτες διακοπές ρεύματος που έγιναν αντιληπτές...