μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών

Οικονομική απάτη των POS

Μεγάλη οικονομική απάτη με τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών, συνδεδεμένων με τράπεζες του εξωτερικού, μέσω των οποίων παρακάμπτονταν τα capital controls, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Τα μηχανήματα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω καρτών (POS) και οι κάρτες που τα συνόδευαν,...