Ν. Αιγαίου

Κάλυψη των οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Για επανίδρυση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος, σχετικά με την προοπτική υλοποίησης από τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών του αιτήματος για τις κατ' εξαίρεση προσλήψεις προκειμένου να καλυφθούν οι 250 κενές οργανικές θέσεις στα νησιά της Περιφέρειας.

Η...