διεθνές συνέδριο

Ολοκλήρωση του διεθνούς συνεδρίου "Λιμάνια, θαλάσσιες μεταφορές & νησιωτικότητα"

Με συμμετοχή πολλών και διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων συνέδρων πραγματοποιήθηκε στις 10 & 11 Μαρτίου 2016, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά το διεθνές συνέδριο “Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα...