π. Γιάννης Μαραγκόςψ

"Στη Χριστιανική πίστη, υπάρχει σωτηρία και για τον αθεράπευτο"

Την ουσία της Πίστης, τις περιπτώσεις της αρρώστιας, αναλύει σήμερα ο π. Γιάννης Μαραγκός, μέσα από την Ευαγγελική Περικοπή, που μιλά για την ίαση μίας ομάδας λεπρών από τον Ιησού.

Στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς συναντά μία ομάδα δέκα ατόμων, που έπασχαν από λέπρα, ανάμεσά τους...