Παράδοση Αρχείων στο Τοπικό Αρχείο Νάξου

Παράδοση Αρχείων στο Τοπικό Αρχείο Νάξου

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλης Μαργαρίτης παρέδωσε σήμερα στο Τοπικό Αρχείο Νάξου ψηφιακό αρχειακό υλικό που αφορά στη Νάξο και φυλάσσεται στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

Πρόκειται για 4300 έγγραφα, τα οποία εκτείνονται χρονικά μεταξύ των ετών 1533-1849,...