Παράδοση Αρχείων στο Τοπικό Αρχείο Νάξου

  • Τετάρτη, 18 Ιουλίου, 2018 - 16:23

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλης Μαργαρίτης παρέδωσε σήμερα στο Τοπικό Αρχείο Νάξου ψηφιακό αρχειακό υλικό που αφορά στη Νάξο και φυλάσσεται στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

Πρόκειται για 4300 έγγραφα, τα οποία εκτείνονται χρονικά μεταξύ των ετών 1533-1849, του Αρχείου Ιστορικών Εγγράφων της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Το σπουδαίο αυτό αρχείο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο συνεχούς ενδιαφέροντος εκ μέρους των ιστορικών ερευνητών και περιήλθε στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος κατόπιν δωρεάς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, βρίσκεται πλέον στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων, μέσω του Τοπικού Αρχείου Νάξου, προς διευκόλυνση της τοπικής ερευνητικής κοινότητας.