περιβαλοντική δράση

«Να επαναφέρουμε την καθαρότητα των νερών»

Την επιμόρφωση των νέων, αλλά και των παλαιότερων, σχετικά με την ιδιαίτερη σημασία της διατήρησης της καθαριότητας, τόσο στις παράκτιες περιοχές, όσο και στις θάλασσες, επιδιώκει ο Δήμος Μυκόνου, με τη συνδιοργάνωση υποβρύχιων και παράκτιων καθαρισμών.

Στοχεύοντας στην ενημέρωση και...