Πορτάρα

Η φωτογραφία της ημέρας

Νάξος, η Πορτάρα από το πλοίο...
Λ.Κ