προσαυξήσεις

ΔΟΥ Σύρου: Από σήμερα έως και τις 27 καταβολή οφειλών με απαλλαγή προσαυξήσεων

Ανακοινώνεται ότι από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 είναι δυνατή η καταβολή οποιουδήποτε βασικού ποσού οφειλής (μη ρυθμισμένου) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.

Σύμφωνα με την επίσημη...