ψηφιακά αρχεία

Στο φως πτυχές της τοπικής ιστορίας της Πάρου

Προσβάσιμο στο κοινό θα είναι σε λίγες ημέρες το αρχειακό ιστορικό υλικό της Πάρου, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της καταγραφής και της ψηφιοποίησής του.

Το υλικό, το οποίο μέχρι σήμερα παρέμενε ανενεργό, θα δει το φως μετά από πρωτοβουλία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης...