πυροσβεστικοί κρουνοί

Τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών κρουνών και συντήρηση υπαρχόντων

Ο Δήμος Πάρου και η ΔΕΥΑ Πάρου συνεχίζουν τα έργα πρόληψης και πυρασφάλειας για την πυροπροστασία του νησιού μας.

Στις 10 Ιουλίου και σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Πάρου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης εννέα (9) νέων πυροσβεστικών κρουνών, σύμφωνα με την υπόδειξη του πυροσβεστικού...