σχηματοχρώματα

Η ανωνυμία της ανθρώπινης παρουσίας

Τη μοναχικότητα της ανθρώπινης φύσης και την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερα πρόσωπα που αλληλοεπιδρούν στον ίδιο χώρο, προσδοκώντας και αναμένοντας κάτι κοινό, πραγματεύεται η έκθεση της ζωγράφου Μαρίας Καττέ στη Σύρο με τίτλο «Σχηματοχρώματα».

Η έκθεση...