Σύλλογος Φίλων Βιομηχανικού Μουσείου

Ενημέρωση μελών και φίλων του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης

Μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας σας, της 19ης Απριλίου 18, σχετικά με τον πίσω αύλειο χώρο του Μουσείου- που αναφέρεται ως εγκαταλελειμμένη αποθήκη, ο Σύλλογος Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού / Βιομηχανικού Μουσείου  Ερμούπολης,  επειδή μέσα στις δράσεις και τους σκοπούς του, βάσει του Καταστατικού...