Ενημέρωση μελών και φίλων του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης

  • Τρίτη, 24 Απριλίου, 2018 - 06:22

Μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας σας, της 19ης Απριλίου 18, σχετικά με τον πίσω αύλειο χώρο του Μουσείου- που αναφέρεται ως εγκαταλελειμμένη αποθήκη, ο Σύλλογος Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού / Βιομηχανικού Μουσείου  Ερμούπολης,  επειδή μέσα στις δράσεις και τους σκοπούς του, βάσει του Καταστατικού, έχει και την μέριμνα και την υποστήριξη με οποιοδήποτε τρόπο  των χώρων που αποτελούν την περιουσία του, θα ήθελε να διευκρινίσει στα μέλη, τους φίλους του και κάθε ενδιαφερόμενο  ότι – έχει ήδη αποστείλει επιστολές και υπομνήματα, από τις 11.4.2016,  τις 13.5.2017 και  27.2. 2018, τόσο στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, όσο και στην Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειμένου να φροντίσουν για την Καθαριότητα του εν λόγω χώρου, την τοποθέτηση καλάθων αχρήστων, αλλά και την βελτίωση της αισθητικής του.  Όσον αφορά τα «στοιβαγμένα» μηχανήματα,  έχει ήδη παραγγείλει, ιδίοις εξόδοις, πασσάλους και συρματόσχοινο, για την εν μέρει προστασία τους.

Τα μηχανήματα αυτά, σπουδαία τεκμήρια της βιομηχανικής ιστορίας του νησιού, έχουν τοποθετηθεί εκεί, από Μουσειολόγους και Βιομηχανικούς αρχαιολόγους,  με την προοπτική να συντηρηθούν και να εμπλουτισθεί ο χώρος, (ο οποίος ούτως ή άλλως αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Μουσείου) με βαριές βιομηχανικές κατασκευές, που ακόμα βρίσκονται σε αποθήκες του ΒΜ, για  τη δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου, αναδεικνύοντας την πολιτιστική υπόστασή και συμβολή του .  Εδώ και κάποια χρόνια,  παραχωρείται από τον δήμο ως πάρκιγκ των επισκεπτών του Νοσοκομείου, εξυπηρετώντας  μια κατάσταση, έως ότου δοθεί  μία πιο οριστική λύση στο θέμα.

Το  ΔΣ του Συλλόγου Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης