συνεδριακό κέντρο

Δημιουργία πολυχώρου αθλητισμού - πολιτισμού και Συνεδριακού Κέντρου στη Σύρο

Με την αρ. 53850/21-5-2019  (ΑΔΑ 6ΝΥP465XΙ8-K64) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων...