ταξλι

Εναλλακτική πρόταση

Το εναλλακτικό σενάριο του προσδιορισμού και της λειτουργίας πολλών και μικρών αφετηριών στην Ερμούπολη επισημαίνει ως εφικτή λύση στη σοβαρή κι εκκρεμούσα υπόθεση της νέας πιάτσας ταξί, το απλό μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών Αγοραίων Οχημάτων “Ο Άγιος Χριστόφορος” (ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί)...