τομεακά προγράμματα

Θετικό πλάνο κι εξειδίκευση

Την κατά πλειοψηφία στήριξη των περιφερειακών συμβούλων απέσπασαν τα δύο τομεακά προγράμματα Πολιτισμού κι Αθλητισμού, τα οποία και συντάχθηκαν για το έτος 2017, με το περιεχόμενό τους να αποτυπώνει σε γενικό επίπεδο την κύρια στόχευση της Περιφερειακής Αρχής, στην κατεύθυνση διασύνδεσης των δύο...