Τοπικά Χωρικά Σχέδια

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο εκπόνησης ΤΧΣ από τους ΟΤΑ

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο εκπόνησης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) από τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«...