Βιολογικός Καθαρισμός Τήνου

Επιθεώρηση Βιολογικού Καθαρισμού Τήνου

Επιθεώρηση πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Τήνου  κ. Γιάννης Σιώτος με  τον Αντιδήμαρχο Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Δ.Ε. Εξωμβούργου  κ. Ζαχαρία Γιαννησόπουλο  στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλεως Τήνου (Βιολογικός καθαρισμός Τήνου), συνοδευόμενοι από τον εκπρόσωπο της κατασκευάστριας...