υδρογεωλογικη μελέτη

“Λυσσαλέα επιμονή” και αντιπαραθέσεις

Απαντήσεις για τις ελλείψεις σε επίπεδο τεχνικής περιγραφής της υδρογεωλογικής μελέτης κι επαρκούς τεκμηρίωσης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της σχετικής απόφασης απευθείας ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για την εκπόνησή της, ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (ΑΔΑ) από τον Δήμο Άνδρου με...