υπόγειος αγωγός

Προληπτικός καθαρισμός

Εργασίες καθαρισμού στον υπόγειο αγωγό που κατεβάζει το νερό της βροχής από το ρέμα της Λαλακιάς με κατάληξη τη θάλασσα, διενεργεί τις τελευταίες ημέρες η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σύρου.

Η συσσώρευση φερτών υλικών (μπάζα, χώματα) σε διάφορα σημεία του αγωγού είχε ως...