Ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Σταματίου Πρωΐου

Το κλείσιμο της Οδού Σταμάτιου Πρωΐου από τη συμβολή της, με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Κέας, για την Κυριακή 21/12/2014 και για ώρες 11:00 έως 14:30, αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης για τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Για τις ώρες που θα κλείσει το συγκεκριμένο τμήμα της Στ. Πρωΐου η οδός ΚΕΑΣ θα λειτουργεί ως άνοδος, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στις οικίες τους. Η οδός θα αποδοθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων μετά το πέρας των εκδηλώσεων.

Επιπλέον, αποφασίστηκε το κλείσιμο της Οδού Σταματίου Πρωΐου από τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη συμβολή της, με την οδό Κέας, για την 24η Δεκεμβρίου 2014 από ώρα 09:00 έως 21:30 και

Κλειστή θα είναι και η Οδός Σταματίου Πρωΐου από τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη συμβολή της, με την οδό Κέας, για την 31η Δεκεμβρίου 2014 από ώρα 09:00 έως 18:30. Με τον ίδιο τρόπο για τις ώρες που θα κλείσει το συγκεκριμένο τμήμα της Στ.Πρωΐου η οδός ΚΕΑΣ θα λειτουργεί ως άνοδος, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στις οικίες τους. Η οδός θα αποδοθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων μετά το πέρας της εκδηλώσεων.

Τέλος, τα μέλη της Κοινότητας ξουσιοδότησαν την Πρόεδρο, Ανθή Χαλκιά όπως αναρτήσει την παρούσα απόφαση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, καθώς και την αποστολή της στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, στο Αστυνομικό Τμήμα Ερμούπολης καθώς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημότες.