Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών, σχεδιασμός διαγραμμίσεων και πινακίδες σήμανσης στον δρόμο Κινίου – Λωτού

“Πινελιές” ολοκλήρωσης έργου

Παρεμβάσεις που ολοκληρώνουν το έργο οδικής σύνδεσης του Λωτού με την παραλία του Κινίου πραγματοποιήθηκαν προσφάτως κατά μήκος του συγκεκριμένου δρόμου, με σκοπό την ασφαλή διέλευση και μετακίνηση οδηγών αλλά και πεζών.

Αρμοδιότητα του εργολάβου που διεκπεραίωσε το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών αποτέλεσαν και οι τελευταίες “πινελιές” ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου, οι οποίες αφορούν πρωτίστως στην τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών. Όπως διαπιστώνεται και από το σχετικό φωτογραφικό υλικό, οι προστατευτικές μπάρες υφίστανται πλέον σε τμήματα του οδικού δικτύου προκειμένου να προσδιορίσουν το όριο του οδοστρώματος από την αμμουδιά και την παραλία του Κινίου, ενώ σε όλο το μήκος του δρόμου, έχει υπάρξει κίτρινη διαγράμμιση προκειμένου να καθίσταται σαφής η απαγόρευση στάσης ή στάθμευσης οχημάτων και δικύκλων, με δεδομένο και το περιορισμένο πλάτος του δρόμου. Τέλος, υποχρέωση του εργολάβου αποτέλεσε και η τοποθέτηση των απαραίτητων πινακίδων ρύθμισης της κυκλοφορίας, ώστε η διέλευση να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη ασφάλεια. Αξίζει να σημειωθεί πως, πρόκειται συνολικά για ένα έργο που θα εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες μετακίνησης και ειδικότερα ένα μέρος αυτών, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, οπότε και η επισκεψιμότητα τόσο στο Κίνι, όσο όμως και στον Λωτό αυξάνεται σημαντικά.