Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου στηρίζει έμπρακτα τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

  • Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου, 2019 - 11:56

Την Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2019 κατατέθηκε στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης από το Ναυτικό Όμιλο Σύρου, φάκελος ολοκληρωμένης εκπόνησης μελέτης - προϋπολογισμού 215.000€ με ΦΠΑ – με τίτλο ‘’Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου ν. Σύρου’’.

Οι εργασίες που περιγράφονται στη συγκεκριμένη μελέτη απαιτούνται, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία, όσο και για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του νησιού μας.

Η μελέτη παραχωρείται δωρεάν στο Δήμο μετά από την υπ΄ αριθμό 1/5/4.1.2019 απόφαση του ΔΣ του ΝΟΣ.

Όλες οι προτεινόμενες εργασίες (οικοδομικές-ισοθερμικά καλύμματα) που αναφέρονται στην μελέτη, γίνονται σύμφωνα με υπόδειξη των υπευθύνων των εγκαταστάσεων του ΑΚΔΕ και ελέγχονται – τροποποιούνται - διορθώνονται από τους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου πριν σταλούν για έγκριση χρηματοδότησης στους αντίστοιχους φορείς.