Νέα Διοικούσα Επιτροπή ΕΜΔΥΔΑΣ Κυκλάδων

  • Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2019 - 12:16

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κυκλάδων της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής όπως προέκυψε από τις εκλογές της 13ης Μαρτίου 2019.

Η σύνθεση της νέας Δ.Ε. όπως ψηφίστηκε ομόφωνα, έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Χάρης Ζεπάτος , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ( Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)

Αντιπρόεδρος : Δαβίδ Διακοδημητρίου, Πολιτικός Μηχανικός ( Δήμος Σύρου – Ερμούπολης)

Γεν. Γραμματέας : Σπυριδούλα Τζουμακίδη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ( Αποκ/μένη Διοίκηση Αιγαίου)

Ταμίας: Δέσποινα Βουλγαρίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Δήμος Σύρου – Ερμούπολης)

Μέλος : Ευαγγελία Σακελλαρίου, Τοπογράφος Μηχανικός (Δήμος Σύρου – Ερμούπολης).

Ετικέτες: