Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία ζώνη Λιμένα Ερμούπολης

  • Τετάρτη, 10 Ιουλίου, 2019 - 06:21

Το Λιμεναρχείο Σύρου αποφασίζει τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στη χερσαία ζώνη Λιμένα Ερμούπολης Σύρου και συγκεκριμένα επί της Πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας για επιτακτικούς λόγους ασφάλειας. 

Στην προαναφερθείσα περιοχή, εξαιρουμένης της οδού που διέρχεται έμπροσθεν του Τελωνείου και Λιμεναρχείου Σύρου, απαγορεύεται η κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων την Παρασκευή 12-07-2019

από 06:00 έως 19:00.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου υποχρεούται στην έγκαιρη σήμανση της υπό αποκλεισμό περιοχή για την απρόσκοπτη επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.