Αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία από τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας και τις Λιμενικές Αρχές για το 2015 έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Ναυτιλίας

Μείωση καταγεγραμμένων παραβάσεων

Τα στατιστικά στοιχεία και τους αναλυτικούς πίνακες, για τη δραστηριότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας και των Λιμενικών Αρχών για το έτος 2015, εξέδωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνονται πίνακες με στατιστικά στοιχεία έτους 2015 που αφορούν στην ακόλουθη θεματολογία:

· παραβάσεις αλιευτικής νομοθεσίας

· εκδόσεις – ανανεώσεις & εκπρόθεσμες ανανεώσεις ατομικών αδειών αλιείας και αδειών αλιείας σκάφους

· έλεγχοι για αλιεύματα υπολειπόμενων διαστάσεων και αλιευτικές επιθεωρήσεις

· παραβάσεις, εκδοθείσες αποφάσεις και αφαιρέσεις αδειών από το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας

· ανευρεθέντα θαλάσσια είδη

· αποφάσεις επιβολής προστίμων για τα έτη 1980-2015

· παραβάσεις για αλιεία με χρήση εκρηκτικών – τοξικών ουσιών για τα έτη 1998 - 2015

“Πρωταθλητές” στις παραβάσεις μηχανότρατες και γρι-γρι

Στα λεπτομερή στοιχεία, τα οποία έγιναν διαθέσιμα μέσω του Υπουργείου, καταγράφονται οι παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας, οι οποίες αναλυτικά αφορούν σε:

- Συνολικά πρόστιμα 31.900 ευρώ, για άσκηση αλιείας χωρίς άδεια, εκ των οποίων 600 ευρώ, για γρι-γρι, 4.000 ευρώ για οστρακαλιεία και 27.300 ευρώ για λοιπά επαγγελματικά. Παράλληλα, οι ημέρες αφαίρεσης αδειών σκάφους, σε σύνολο άγγιξαν τις 845, ενώ οι ημέρες αφαίρεσης ατομικών αδειών, τις 800.

- Συνολικά πρόστιμα ύψους 228.470 ευρώ, για χρησιμοποίηση απαγορευμένων αλιευτικών μεθόδων, εκ των οποίων, 2.000 ευρώ για μηχανότρατα, 9.900 για γρι-γρι, 42.200 για οστρακαλιεία, 6.800 για μονόκλωνα, 68.480 για λοιπά επαγγελματικά, ενώ στα ερασιτεχνικά, 800 ευρώ για υποβρύχια αλιεία, 89.320 ευρώ για λοιπά ερασιτεχνικά και 9.470 ευρώ για τοξικά – εκρηκτικά. Οι λοιπές ποινές, εκτός προστίμων, συνολικά ήταν 1.805 ημέρες αφαίρεσης αδειών σκάφους και 1.845 ημέρες αφαίρεσης ατομικών αδειών.

- Συνολικά πρόστιμα 8.500 ευρώ, για νόθευση, διαγραφή ή συγκάλυψη στοιχείων αναγνώρισης σκάφους, τα οποία καταλογίστηκαν στην κατηγορία των λοιπών επαγγελματικών κατηγοριών αλιείας, με επιπλέον καταλογισμό συνολικά 10 ημερών αφαίρεσης ατομικών αδειών.

- Συνολικά πρόστιμα ύψους 131.950 ευρώ, για μη επιτρεπόμενη αλιεία σε καθορισμένη ζώνη/περίοδο, εκ των οποίων 16.700 ευρώ για μηχανότρατα, 11.800 ευρώ για γρι-γρι, 3.600 για βιντζότρατα, 33.100 ευρώ για οστρακαλιεία, 11.800 ευρώ για λοιπά επαγγελματικά, 41.500 ευρώ για υποβρύχια αλιεία και 13.450 ευρώ, για λοιπά ερασιτεχνικά. Οι συνολικές ημέρες αφαίρεσης αδειών σκάφους έφτασαν τις 9.470 και 1.065 οι ημέρες αφαίρεσης ατομικών αδειών.

- Συνολικά πρόστιμα 94.237 ευρώ, για κανόνες που διέπουν τα ελάχιστα μεγέθη/βάρη, εκ των οποίων, 1.800 ευρώ για γρι-γρι, 13.100 ευρώ για οστρακαλιεία, 9.600 ευρώ για λοιπά επαγγελματικά, 57.350 ευρώ για υποβρύχια αλιεία και 12.387 ευρώ για λοιπά ερασιτεχνικά. Στο σύνολο καταγράφηκαν 570 ημέρες αφαίρεσης αδειών σκάφους και 570 ημέρες αφαίρεσης ατομικών αδειών.

- Συνολικά πρόστιμα 2.700 ευρώ, για αποθήκευση ή/και διάθεση προς πώληση προϊόντων που δεν τηρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές εμπορίας, που αφορούσαν μηχανότρατα, με επιπλέον ποινή συνολικά 120 ημέρες αφαίρεσης αδειών σκάφους και 120 ημέρες αφαίρεσης ατομικών αδειών.

- Συνολικά πρόστιμα 477.100 ευρώ, για παραβάσεις σχετικά με το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης (Vessel Monitoring System), εκ των οποίων 446.200 ευρώ για μηχανότρατα, 17.700 ευρώ για γρι-γρι, 4.800 ευρώ για οστρακαλιεία και 8.400 ευρώ για λοιπά επαγγελματικά. Οι ημέρες αφαίρεσης αδειών σκάφους έφτασαν συνολικά τις 7.900, ενώ οι ημέρες αφαίρεσης ατομικών αδειών τις 7.855.

Απολογιστικά, στα γενικά σύνολα του 2015, ελήφθησαν 1.305 αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων άγγιξε τα 974.857 ευρώ, το σύνολο των ημερών αφαίρεσης αδειών σκάφους 12.265, όπως αντίστοιχα και το σύνολο των ημερών αφαίρεσης ατομικών αδειών αλιείας.

Στοιχεία αλιευτικών αδειών 2015

Όσον αφορά στα στοιχεία, για τις αλιευτικές άδειες, καταγράφηκαν 133 εκδόσεις νέων επαγγελματικών αδειών σκάφους, 4.348 άδειες ανανεώθηκαν εμπρόθεσμα και 220 εκπρόθεσμα. Στον τομέα των ατομικών αδειών, εκδόθηκαν 3.036 νέες επαγγελματικές άδειες, ενώ ανανεώθηκαν 10.423.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 9.353 έλεγχοι για αλιεύματα υπολειπόμενων διαστάσεων, εκ των οποίων 860 στην Ιχθυόσκαλα και 8.493 σε σημεία εκφόρτωσης, με διαπιστωμένες 52 και 45 παραβάσεις, αντίστοιχα. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 14.644 αλιευτικές επιθεωρήσεις σε επαγγελματικά σκάφη, 8.012 σε ερασιτεχνικά σκάφη και 1.231 λοιπές επιθεωρήσεις.

Σύμφωνα με το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας, υπήρξαν 527 διαπιστωμένες παραβάσεις, 303 εκδοθείσες αποφάσεις και το σύνολο προστίμων άγγιξε τα 477.100 ευρώ.

Εκατοντάδες νεκρά θαλάσσια είδη

Τραγικός είναι ο απολογισμός στην κατηγορία των ανεβρεθέντων θαλασσίων ειδών, μέσα στο προηγούμενο έτος, καθώς καταγράφηκαν 89 νεκρά δελφίνια, 3 ζωντανές, 17 τραυματισμένες και 363 νεκρές χελώνες Καρέτα-Καρέτα, ένας νεκρός καρχαρίας, 2 τραυματισμένες και 16 νεκρές πρασινοχελώνες, μία ζωντανή και 16 νεκρές φώκιες, και τέλος, μία ζωντανή, 6 τραυματισμένες και 108 νεκρές χελώνες.

Μείωση στις καταγεγραμμένες παραβάσεις

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Υπουργείο για τα προηγούμενα χρόνια, το 2015 παρατηρείται μείωση των συνολικών επιβληθέντων προστήμων σε σχέση με το 2014. Κατά τον προηγούμενο χρόνο κυρώθηκαν πρόστιμα ύψους 974.857 ευρώ, σε αντίθεση με το 2014, όπου τα πρόστιμα ανήλθαν σε 1.266.315 ευρώ.

Εξαιρετικά μειωμένα, σε σχέση με το 2014 είναι και τα πρόστιμα που αφορούν σε χρήση εκρηκτικών και τοξικών υλικών για σκοπούς αλιείας, καθώς το 2015 οι συνολικές χρηματικές ποινές είναι ύψους 9.470 ευρώ, ενώ το 2014 έφταναν τα 9.470 ευρώ.

Ετικέτες: