Προς χρήση τα εκπαιδευτικά εργαλεία του έργου LIFE DEBAG για το περιβαλλοντικό πρόβλημα της πλαστικής σακούλας

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

  • Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου, 2016 - 06:14
  • /   Eνημέρωση: 20 Οκτ. 2016 - 21:00

Έτοιμο προς υλοποίηση το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του έργου LIFE DEBAG, το οποίο, μέσω διαφορετικών εκπαιδευτικών εργαλείων που παρέχει σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, επιχειρεί να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα της πλαστικής σακούλας.

Το έργο LIFE DEBAG υλοποιεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Σύρο, με προοπτική γενικευμένης αξιοποίησης του σε ολόκληρη της Ελλάδα.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί βασικό άξονα κάθε ολοκληρωμένης παρέμβασης που αφορά στα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς η ευαισθητοποίηση των πολιτών -μικρών και μεγάλων- μπορεί να διασφαλίσει την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου LIFE DEBAG έχει σχεδιαστεί/ υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο:

Βασίζεται στην ολιστική (διεπιστημονική και διαθεματική) προσέγγιση του περιβαλλοντικού προβλήματος που διαχειρίζεται το έργο.

Επιτρέπει προσαρμοσμένη υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο (Σύρος και λοιπά νησιά Κυκλάδων), με δυνατότητα, ωστόσο, αξιοποίησής του και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Αποτελείται από διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, που απευθύνονται τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και προσφέρουν ένα συνδυασμό δράσεων, εντός και εκτός της σχολικής μονάδας.

Τα βασικά εργαλεία που αποτελούν τον κορμό των εκπαιδευτικών δράσεων του LIFE DEBAG είναι:

Εκπαιδευτικό Πακέτο

Βασικό κορμό του εκπαιδευτικού πακέτου αποτελούν τα φύλλα εργασίας και τα φύλλα πληροφοριών, μέσω των οποίων οι μαθητές προσεγγίζουν με ολιστικό τρόπο τα θέματα που άπτονται της ρύπανσης του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλαστικές σακούλες. Το πακέτο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες (πλαστική συσκευασία, πλαστική σακούλα, θαλάσσια απορρίμματα), να μυηθούν σε αυτές βιωματικά, να αντιληφθούν τις επιπτώσεις των πλαστικών σακουλών και να γνωρίσουν απλές εναλλακτικές επιλογές για τη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας και, τελικά, την εξάλειψη του προβλήματος.

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού πακέτου επιτρέπει τη χρήση και αξιοποίησή του από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, ανεξάρτητα από την προϋπάρχουσα γνώση και κατάρτισή τους. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ολόκληρο, όσο και τμηματικά, ανάλογα με τα στοιχεία που θέλει να αναδείξει ο εκπαιδευτικός κατά το σχεδιασμό/ υλοποίηση του δικού του προγράμματος και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Εκπαιδευτικές Παρουσιάσεις

Εξειδικευμένοι συνεργάτες του έργου θα υλοποιήσουν δωρεάν ενημερωτικές παρουσιάσεις στη Σύρο, αλλά και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Οι παρουσιάσεις θα προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και θα πραγματοποιούνται με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο του σχολείου, κατόπιν συνεννόησης με την/ον Δ/ντρια/ντή. Επίσης, θα συνοδεύονται από δημιουργική συζήτηση με τους μαθητές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών πάνω στο συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ζήτημα. Μέσω της συζήτησης, οι μαθητές θα κληθούν να αναζητήσουν γόνιμες και εύστοχες λύσεις, εστιάζοντας κυρίως στις ενέργειες που μπορούν οι ίδιοι να κάνουν για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντός τους.

Upcycling Toolbox

Το “Upcycling Toolbox” περιλαμβάνει υλικά, τα οποία θα βοηθήσουν τους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά και με φαντασία γύρω από το ζήτημα της πλαστικής σακούλας. Τα έργα των μαθητών θα εκτεθούν στο πλαίσιο της 2ης εβδομάδας ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, “Plastic bag free week”, που θα λάβει χώρα στη Σύρο το 2017.

Οδηγός Εκπαιδευτικών

Στόχος του οδηγού είναι η υποβοήθηση των εκπαιδευτικών κατά την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του έργου LIFE DEBAG (Εκπαιδευτικό Πακέτο και Upcycling Toolbox). Περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική εκπαίδευση (ορισμό, σκοπούς, ενδεικτικές μεθόδους, κ.λπ.), ιστοσελίδες από όπου μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντλήσουν επιπλέον σχετικό εκπαιδευτικό υλικό/ καλά παραδείγματα, διευκρινίσεις και ιδέες για τη βέλτιστη υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πάνω στη συγκεκριμένη θεματολογία.

Διαδραστικό Παιχνίδι Δρόμου

Η αξία και η αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού στην εκπαίδευση έχει αποδειχθεί μέσα από πλήθος επιστημονικών μελετών. Το διαδραστικό παιχνίδι δρόμου συνδυάζει την ψυχαγωγία με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις πολύπλευρες, αρνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον από τη χρήση της πλαστικής σακούλας.

Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών

Κατά τη διάρκεια της “Plastic bag free week 2016”, θα υλοποιηθεί βιωματικό σεμινάριο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Σύρου, το οποίο θα βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό του Έργου LIFE DEBAG. Το σεμινάριο θα αποσκοπεί -αφενός- στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ζήτημα της πλαστικής σακούλας και -αφετέρου- στην εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που έχουν κριθεί ως αποτελεσματικότερες κατά την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.