Συνάντηση ελέγχου για το πρόγραμμα Ορθής Διαχείρησης Στερεών αποβλήτων στην Τήνο

Mε επιτυχία διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η  προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο του 4ου προγραμματισμένου ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία του έργου “ISWM-TINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα”.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014, στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου στην Αττική, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Δήμο Τήνου ως συντονιστή εταίρο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων και το Πανεπιστήμιο της Βερόνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά σε έλεγχο προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης από τον κ. Κρίστιαν Στράσσερ (Christian Strasser Γενικό Διευθυντή Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), συνοδευόμενος από τον κ. Αλέξη Τσάλα Τεχνικό Προϊστάμενο του ίδιου Τμήματος.

 Στο πλαίσιο της συνάντησης , έλαβε χώρα ο  τεχνικός και οικονομικός έλεγχος και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν σχετικά με το έργο, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του.

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή των κατοίκων της Κοινότητας Πανόρμου και την πρόσφατη εγκατάσταση της μονάδας κομποστοποίησης. Παράλληλα τόνισαν ότι η μέχρι τώρα επιτυχία του έργου θέτει τις βάσεις ώστε να αποτελέσει πρότυπο για τα νησιά της Ευρώπης και γενικότερα τις απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές όπου η διαχείριση των απορριμμάτων οφείλει να γίνεται με προσεκτικά βήματα και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες παραμέτρους του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος.