στερεά απόβλητα

Εναρμόνιση της χώρας με την ευρωπαϊκή κανονικότητα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

  • Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2019 - 06:22
  • 0 Σχόλια

“Η πολιτική αλλαγή που γίνεται στον τομέα του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική, αλλά και με πολλές ευθύνες για την Αυτοδιοίκηση, οι οποίες απαιτούν πολιτικές αποφάσεις από την ηγεσία της Αυτοδιοίκησης που να αντιστοιχούν στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η χώρα μας στον τομέα του περιβάλλοντος έχει...

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απασχόλησε ΚΕΔΕ και Υπ. Περιβάλλοντος

  • Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου, 2019 - 06:23
  • 0 Σχόλια

«Για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα να βρεθεί μία ριζική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και να γίνει μία νέα δημιουργική επανεκκίνηση στο διάλογο με το υπουργείο στη βάση της σύνθεσης». Με αυτή την επισήμανση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης άνοιξε τη...

Συνάντηση ελέγχου για το πρόγραμμα Ορθής Διαχείρησης Στερεών αποβλήτων στην Τήνο

  • Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2014 - 18:20
  • 0 Σχόλια

Mε επιτυχία διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η  προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο του 4ου προγραμματισμένου ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία του έργου “ISWM-TINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των...