Εναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ορίζοντας 2020” “HYDROUSA”

  • Τρίτη, 31 Ιουλίου, 2018 - 06:15

Πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ορίζοντας 2020” “HYDROUSAστις 12-13 Ιουλίου 2018 στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου που διοργάνωσε το  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  με συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Τήνου.

 

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα HYDROUSA εντάσσεται στο πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 το οποίο αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Ανάπτυξη. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο Δήμος Τήνου συμμετέχει ως εταίρος του προγράμματος. Συνολικά συμμετέχουν 27 φορείς από διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου.

 

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια Ευρώ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ανταγωνιστικά προγράμματα στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η HYDROUSA στοχεύει στην ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την επίδειξη καινοτόμων και αποδοτικών συστημάτων χαμηλού κόστους για τη διαχείριση μη συμβατικών ειδών νερού σε Μεσογειακές περιοχές. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση των λυμάτων, του βρόχινου νερού, των υπόγειων υδάτων, του θαλάσσιου νερού και της ατμοσφαιρικής υγρασίας. Η επεξεργασία τους έχει ως στόχο την αύξηση των υδάτινων αποθεμάτων των περιοχών της Μεσογείου οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λειψυδρίας, αλλά και της ανάκτησης πολύτιμων υλικών και ενέργειας από τα υγρά απόβλητα.  Η χρήση καλής ποιότητας μη συμβατικών ειδών νερού θα αυξήσει τη γεωργική παραγωγή και θα ενθαρρύνει την οικονομική  δραστηριότητα  των περιοχών της Μεσογείου που πλήττονται από λειψυδρία. Η HYDROUSA αποσκοπεί στο κλείσιμο όλων των κύκλων του νερού σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας τους πόρους και προωθώντας την ιδέα της αποκεντρωμένης διαχείρισης του νερού, των υλικών, της εξοικονόμησης ενέργειας, της επεξεργασίας λυμάτων και της επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού. Η HYDROUSA θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή 13 καινοτομιών, με έξι διαφορετικά επιδεικτικά συστήματα, σε τρία Ελληνικά νησιά (Τήνο, Λέσβο, Μύκονο).

 

Στην Τήνο θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας θαλασσινού νερού και της άλμης η οποία παράγεται από το υφιστάμενο σύστημα αντίστροφης όσμωσης του νησιού. Το σύστημα αυτό θα συνδυασθεί με ένα θερμοκήπιο για την παραγωγή τροπικών φρούτων.  Επίσης θα πραγματοποιηθούν δράσεις ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης  βρόχινου νερού και λυμάτων σε μια απομονωμένη οικο-τουριστική μονάδα.   

   

Επιπρόσθετα, κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος θα λάβουν χώρα δραστηριότητες διάδοσης του έργου και θα περιλαμβάνουν σεμινάρια σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, σε Δήμους, ΔΕΥΑ, διαδραστικά εργαστήρια, δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις, εκδηλώσεις κ.ά.. Τέλος, στόχο του προγράμματος HYDROUSA αποτελεί η άμεση αλληλεπίδραση με τους πολίτες, γεγονός που θα επιτευχθεί μέσα από τη διοργάνωση θερινών σχολείων, τη δημιουργία σημείων πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών. Επίσης θα πραγματοποιηθούν ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και  των αγροτών με στόχευση την ανάδειξη των οφελών που προκύπτουν από αυτά τα συστήματα.  

Πιλοτικά συστήματα στις Κυκλάδες

Τα πιλοτικά συστήματα του προγράμματος HYDROUSA των δύο νησιών των Κυκλάδων, Τήνο και Μύκονο, αφορούν:

- HYDRO3 Λια, Μύκονος. Απομονωμένο σύστημα συγκομιδής βρόχινου νερού και άρδευση καλλιεργειών, για Οικονομική παροχή νερού σε απομονωμένες περιοχές και παραγωγή προϊόντων

- HYDRO4 Άνω Μερά Μύκονος. Σύστημα συγκομιδής βρόχινου νερού από κατοικίες, εμπλουτισμός υδροφόρων, σύστημα άρδευσης τοπικών καλλιεργειών. Αύξηση της παροχής νερού, παραγωγή πόσιμου νερού, εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα (μείωση της διείσδυσης θαλασσινού νερού).

- HYDRO5 Άγιος Φωκάς, Τήνος. Σύστημα επεξεργασίας του θαλασσινού νερού και της παραγόμενης άλμης, παραγωγή τροπικών φρούτων. Παραγωγή πόσιμου νερού και αλατιού από θαλασσινό νερό και άλμη και μείωση των εισαγωγών τροπικών φρούτων.

- HYDRO6 Τήνος. Εξέταση των κύκλων του νερού εντός μιας οικοτουριστικής μονάδας: Σύστημα συλλογής βρόχινου νερού, σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών, σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με υγροβιότοπο, άρδευση τοπικών καλλιεργειών με επεξεργασμένα λύματα. Οικοτουριστικές εγκαταστάσεις που είναι αυτάρκεις από πλευράς παροχής νερού, ενέργειας και τροφίμων.

Ετικέτες: