Εταίρος ο Δήμος Τήνου σε ερευνητικό πρόγραμμα διαχείρισης του νερού

Μετά το Sol Brine η... HYDROUSA

Πατώντας στα βήματα, που του χάρισαν το πρόγραμμα, το οποίο απέσπασε το “χρυσό” βραβείο, ανάμεσα σε όλα τα LIFE προγράμματα, ο Δήμος Τήνου συνεχίζει τη στήριξη ως εταίρος, σε ερευνητικές προσπάθειες, με αντικείμενο τη διαχείριση και επεξεργασία του νερού.

Ομόφωνα εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Τήνου (ως εταίρος) σε Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πρόταση του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (HORIZON 2020, σχετικά με την Ορθή Διαχείριση των Υδατικών Πόρων του Νησιού και την Ανάπτυξη της Αγροτικής Παραγωγής με Έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων (HYDROUSA).

Το πρόγραμμα του ΕΜΠ, αποτελεί συνέχεια, ουσιαστικά του προγράμματος LIFE Sol Brine, το οποίο ανακηρύχθηκε το καλύτερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των τελευταίων 25 ετών, στα Πράσινα Βραβεία (Green Awards) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζοντας το καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας άλμης, το οποίο υλοποιήθηκε σε μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή του Αγίου Φωκά της Τήνου, την περίοδο 2010-2013.

Tο έργο αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μαρία Λοϊζίδου και συντονιστή τον Δήμο Τήνου, και αφορά την ανάπτυξη ενός ενεργειακά αυτόνομου συστήματος ολικής εξάλειψης της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης, με αποτέλεσμα την ανάκτηση νερού και την παραγωγή στερεού άλατος.

Χρήση της άλμης για δημιουργία αρδεύσιμου ύδατος

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Σιώτου, “μας έκανε πρόταση ξανά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Sol Brine, το οποίο βραβεύτηκε στα τέλη Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν πήραμε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ‘Περιβάλλον’”.

Αναγιγνώσκοντας την πρόταση του ΕΜΠ, ο κ. Σιώτος ενημέρωσε, πως στο πλαίσιο της ερευνητικής πρότασης HYDROUSA, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός εναλλακτικού συστήματος επεξεργασίας της άλμης από την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού το οποίο θα περιλαμβάνει:

α) την εξάτμιση της άλμης μέσα από θερμοκήπιο

β) τη συμπύκνωση του εξατμισμένου νερού, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για άρδευση των καλλιεργειών θερμοκηπίου και την παραγωγή άλατος.

Πρόκειται, σύμφωνα με το ΕΜΠ, για έναν εναλλακτικό τρόπο διαχείρισης της άλμης η οποία παράγεται από την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού και ο οποίος θα συνδεθεί με το σύστημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του επιτυχημένου και βραβευμένου προγράμματος LIFE Sol Brine.

Για την ανάπτυξη του συστήματος απαιτείται έκταση περίπου 400-500 τετραγωνικών μέτρων, πλησίον της μονάδας αφαλάτωσης και του έργου Sol Brine το οποίο επίσης θα παρακολουθείται από το προσωπικό που θα ασχοληθεί με το πρόγραμμα HYDROUSA. Το θερμοκήπιο το οποίο θα αναπτυχθεί θα τροφοδοτείται με γλυκό νερό το οποίο θα παράγεται από τη συγκεκριμένη μονάδα για την ανάπτυξη στοχευμένων καλλιεργειών.

Από το Πολυτεχνείο τονίζεται, ότι όλες οι διαδικασίες ανάπτυξης και λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου χωρίς την επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Δήμος θα είναι εταίρος με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προτεινόμενη χρηματοδότηση για το Δήμο Τήνου είναι 76.250 ευρώ η οποία επιμερίζεται συγκεκριμένα σε 36.000 ευρώ για μισθούς, 15.000 ευρώ για την κάλυψη του κόστους μετακινήσεων και διαμονής για τις ανάγκες του έργου, 10.000 ευρώ για τη διοργάνωση δύο τοπικών ημερίδων, μία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος και τις ανάγκες εκτύπωσης υλικού, καθώς επίσης, τέλος, 15.250 ευρώ για άλλα έξοδα του Δήμου.

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τόνισε, πως η γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου είναι σύμφωνη.

Πυρά αντιπολίτευσης για υποβάθμιση του Sol Brine

Ξεκαθαρίζοντας, πως είναι θετικός, στη συμμετοχή του Δήμου και στο επόμενο του Sol Brine πρόγραμμα, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Τήνου, κ. Παναγιώτης Κροντηράς, άφησε αιχμές, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση της μονάδας του Sol Brine, τονίζοντας, πως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος η μονάδα αφέθηκε από τη δημοτική αρχή.

Απαντώντας, ο κ. Σιώτος, αναφέρθηκε σε ηλεκτρονική αλληλογραφία από το 2015, σχετικά με το ζήτημα της λειτουργίας της μονάδας του Sol Brine, μεταξύ του Δημάρχου Τήνου, κ. Σίμου Ορφανού και της υπεύθυνης καθηγήτριας του ΕΜΠ, κ. Λοϊζίδου, με το Δήμαρχο να αιτείται ενημέρωση, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με τη λειτουργία της μονάδας και την υπεύθυνη να σημειώνει, πως το σύστημα όφειλε να παραμείνει στη μονάδα του Αγ. Φωκά έως και το 2014, ενώ προς το Δήμαρχο υπογράμμιζε, πως “το σύστημα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με την ευθύνη και τη χρηματική υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Για το λόγο αυτό και για λόγους ελέγχου από την εφορία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Έρευνας του ΕΜΠ, επιθυμεί τη μεταφορά του πιλοτικού συστήματος σε χώρο του Πολυτεχνείου στην Αθήνα το συντομότερο δυνατόν. Τα έξοδα αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς του πιλοτικού συστήματος θα βαρύνουν το ΕΜΠ”.

Όπως διευκρίνισε περαιτέρω ο κ. Σιώτος, το σύστημα τελικά δεν μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, καθώς από το Πολυτεχνείο, “είχαν στο μυαλό τους όμως τον “Ορίζοντα” και μας είπαν, ότι με βάση το νέο αυτό πρόγραμμα που τώρα σας διάβασα θα γίνει ρεκτιφιέ. Ωστόσο, την επιμέλεια και την ευθύνη θα την έχουμε εμείς. Εμείς είχαμε προβλέψει για αυτό, δεν είμαστε τόσο ανάλγητοι όσο μας παρουσιάζετε”.

Τέλος, ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, κ. Πέτρος Κουσουνάδης, υπογράμμισε, πως “έχουν γίνει διάφορα τέτοια προγράμματα, που έχουν βραβευτεί, που έχουν πάει καλά, τα οποία όμως έπειτα από το τέλος του προγράμματος αφήνονται και ρημάζονται. Όλα αυτά τα προγράμματα είναι πάρα πολύ καλό να γίνονται αλλά καλό θα είναι και μετά να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε”, με τον κ. Σιώτο να απαντά, πως πρόκειται για πιλοτικά προγράμματα, τα οποία δεν εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα, ούτε έχει προβλεφθεί η μόνιμη λειτουργία τους, ενώ σε καμία περίπτωση η δημοτική αρχή δεν θα τα άφηνε να “ρημάξουν”. Τέλος, ξεκαθάρισε, πως, συγκεκριμένα για το σύστημα του Sol Brine, η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο ΕΜΠ και ότι η δημοτική αρχή δεν ευθύνεται για την παρακμή του.

Ετικέτες: