"Ο κ. Μαραγκός και η δημοτική αρχή προ των ευθυνών τους"

  • Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου, 2017 - 06:21
  • /   Eνημέρωση: 22 Νοε. 2017 - 7:30

Ο συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας "Σύρος ένα βήμα μπροστά" σχολιάζει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για το 2018, που συζητήθηκε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο. Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής του συνδυασμού Ανδρέας Γιαλόγλου, απουσίαζε δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση.

Η συζήτηση του τεχνικού προγράμματος απέδειξε, για μία ακόμη φορά την τελευταία τριετία, την έλλειψη στοιχειώδους σχεδιασμού και οργάνωσης από την πλευρά της δημοτικής αρχής. Δυστυχώς, φράσεις όπως «Τεχνικό Πρόγραμμα», «Επιχειρησιακό Σχέδιο» και γενικά ότι έχει το συνθετικό προγραμματισμός, έχουν καταντήσει να συγκαταλέγονται στα πιο σύντομα ανέκδοτα στα δημοτικά πράγματα του τόπου με συνέπεια κάθε χρόνο η συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα να εξελίσσεται σε παρωδία.
Για μία ακόμη χρονιά διαπιστώσαμε:
* Την εσφαλμένη αναγραφή των έργων σε σχέση με την πηγή χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να μην διακρίνονται τα έργα του ΕΣΠΑ από τα έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους
* Την καταχώρηση πλασματικών ποσών τα οποία φουσκώνουν το τεχνικό πρόγραμμα, κατά παράβαση των σχετικών οδηγιών
* Την λανθασμένη καταχώρηση ποσών στην απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής σε σχέση με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
Οι παραπάνω κακές πρακτικές εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα τρία έτη, με αποτέλεσμα οι αποκλίσεις στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2017 να ξεπερνούν το 80%. Καθώς μέχρι σήμερα, η δημοτική αρχή, κατά παράβαση της νομοθεσίας, δεν θεραπεύει τις διαπιστωμένες αποκλίσεις και σε συνδυασμό  με την γενικότερη οικονομική κατάσταση του Δήμου, απαιτείται επιτέλους η ενεργοποίηση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.
Ο κ. Μαραγκός και ορισμένοι δημοτικοί του σύμβουλοι, προσπάθησαν να καλύψουν τα κενά της πολιτικής τους, είτε με ευφημισμούς είτε με εριστικό τρόπο, επιτιθέμενοι φραστικά προς τους δημοτικούς συμβούλους που άσκησαν δικαιολογημένα την κριτική τους. Πρακτική απαράδεκτη και επικίνδυνη. Οι φραστικές επιθέσεις επιβεβαιώνουν την απουσία πειστικών επιχειρημάτων που να δικαιολογούν την διάλυση του τμήματος Προγραμματισμού, την κατασπατάληση των δημοτικών πόρων και τις αυξημένες οφειλές στους προμηθευτές.
Σε κάθε περίπτωση, τέτοιου είδους τακτικές δεν αποτελούν έξοδο διαφυγής για τη δημοτική αρχή από τις ευθύνες της. Ο Δήμος μας έχει πλέον περιέλθει σε οικονομική αδυναμία και αυτό έχει γίνει αντιληπτό από όλους.