Κοινή παρέμβαση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για εισαγωγή θέματος στην αποψινή συνεδρίαση

Άμεση διακοπή των εργασιών στον χώρο του παιδικού σταθμού Κ. Μαρούλη

  • Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου, 2018 - 16:22

Παρακαλούμε να εισαχθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Ιανουαρίου 2018 ως εκτός ημερησίας διάταξης το παρακάτω θέμα: «Άμεση διακοπή των οικοδομικών εργασιών που εκτελούνται στο χώρο του παιδικού σταθμού της Κ. Μαρούλη».

Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (Επιτροπή ΚΑΠΗ, Δημοτικό Συμβούλιο). Επιπλέον δεν έχει ενημερωθεί σχετικά η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία χρηματοδοτεί τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, για τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις πιθανής μεταστέγασής του, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση της χρηματοδότησης της εν λόγω δομής. Τέλος, προκαλείται οικονομική ζημία στο Δήμο από την εκ νέου εκτέλεση και πληρωμή εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί στο χώρο που στεγάζεται το ΚΑΠΗ του Δήμου Ερμούπολης και με τις οποίες έχει ήδη εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.

Οι παραπάνω λόγοι πέρα από το κατεπείγον αποτελούν και την εισήγηση για την αναγκαιότητα διακοπής των εργασιών στο χώρο του παιδικού σταθμού της Κ. Μαρούλη.

 

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Γιαλόγλου – Παύλος Χρυσαφίδης – Νικόλας Καϊλης