Υπομνήματα των διπλωματούχων μηχανικών Κυκλάδων και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Αιτήματα δημοσίων λειτουργών ενόψει Περιφερειακού Συνεδρίου

  • Τρίτη, 5 Ιουνίου, 2018 - 06:19

Με την ευκαιρία των εργασιών του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση του Νοτίου Αιγαίου, τους προβληματισμούς τους εκφράζουν τόσο οι διπλωματούχοι Μηχανικοί που εργάζονται στις υπηρεσίες των Κυκλάδων, όσο και ο Σύλλογος εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Εκ μέρους των δύο συλλογικών φορέων γίνεται αναφορά στις παραμέτρους που συνθέτουν το σύνολο των διεκδικήσεων τους και σχετίζονται τόσο με την ανάπτυξη όσο και με τη νησιωτικότητα, ως πιο γενικευμένες θέσεις, με εξειδικεύσεις για τα ειδικά θέματα που αφορούν στους κλάδους των εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και των Μηχανικών των Κυκλάδων.

Ειδικότερα σε ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη σημειώνεται ότι η δίκαιη ανάπτυξη προϋποθέτει σχέδιο για την αναπλήρωση των τεράστιων εισοδηματικών, κοινωνικών και εργασιακών απωλειών, που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι, όταν αποτιμώντας τα αναπτυξιακά προγράμματα των τελευταίων 30 χρόνων εκλείπουν οι ωφέλειες προς τις ομάδες του πληθυσμού ανάλογα με το εισόδημα, σε αντίθεση με τις αποδόσεις εκατοντάδων εκκατομμυρίων ευρώ κρατικών χρηματοδοτήσεων προς τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

Ειδικά σε ότι αφορά τη νησιωτικότητα, παρατίθενται τα μειονεκτικά στοιχεία, όπως το σημαντικά υψηλότερο κόστος διαβίωσης σε σχέση με πληθυσμιακά αντίστοιχες, μη νησιωτικές, περιοχές της χώρας, το κόστος και η συχνότητα των θαλάσσιων συγκοινωνιών, η πρόσβαση σε σύγχρονες ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας υγείας, η ύπαρξη και η στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών.

Για τις υπηρεσιακές συνθήκες στις Κυκλάδες

Το Τμήμα Κυκλάδων της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής ως το αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών στις Κυκλάδες, από την ίδρυσή του, κρούει προς όλους τους αρμόδιους των εκάστοτε κυβερνήσεων τον κώδωνα του κινδύνου της αποψίλωσης των νησιώτικων υπηρεσιών από καταρτισμένα στελέχη και μάλιστα Διπλωματούχους Μηχανικούς, λόγω του κόστους ζωής στα νησιά αλλά και των άλλων ειδικών συνθηκών (δύσκολες και ακριβές μετακινήσεις, ελλείψεις υποδομών κλπ).

Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η κατάργηση στα χρόνια των μνημονίων κάθε κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής υπαλλήλων.

Ειδικά για τους διπλωματούχους μηχανικούς που εργάζονται σε συγκεκριμένα νησιά με την γνωστή άναρχη τουριστική ανάπτυξη, θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι συνθήκες εργασίας όσο αφορά στην αντιμετώπιση οργανωμένων επιχειρηματικών συμφερόντων που περιφρονούν το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Γίνεται αναφορά στην έλλειψη νομικής προστασίας των μηχανικών έναντι των ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων, όπως και στην ελλιπή στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών όχι μόνο των μικρών νησιωτικών ΟΤΑ αλλά και των μεγαλύτερων και εύρωστων οικονομικά Δήμων, αφήνοντας αιχμές ότι εμφανίζονται απρόθυμοι για τη στελέχωση τους.

Γίνεται λόγος για μία συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση με την εφαρμογή πολιτικών επιλογών όπως η ψευδεπίγραφη «αξιολόγηση» και η «από τα πάνω» επιβαλλόμενη στοχοθεσία, που αντί να εκκινούν από την αφετηρία του επανασχεδιασμού των υπηρεσιών με στόχο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, με βάση έστω, όσα ισχύουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, εκκινούν ακριβώς αντίστροφα από την μεθόδευση της παγίωσης – νομιμοποίησης της υπάρχουσας κατάστασης.

Ειδική αναφορά γίνεται και στη νέα διοικητική μεταρρύθμιση («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1»), με τις προθέσεις του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών, να οδηγούν μαθηματικά σε αδύναμες – ανερμάτιστες υπηρεσίες που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στο στοίχημα της αποκέντρωσης.

Τα αιτήματα των Μηχανικών

Οι παρεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες από τους μηχανικούς, προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενοι δημόσιοι λειτουργοί στα νησιά του Αιγαίου, αφορούν:

1. Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών με βάση τον νησιώτικο χαρακτήρα και τις κοινωνικές ανάγκες - ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα των υπηρεσιών (έργων - μελετών, ΥΔΟΜ, περιβάλλοντος, αδειοδοτήσεων κ.α.). Να αντιμετωπιστούν νομοθετικά οι δυσκολίες στελέχωσης των υπηρεσιών μικρών νησιών με ρυθμίσεις που να ανταποκρίνονται στις νησιώτικες συνθήκες.

2. Σύγχρονα οργανογράμματα /στελέχωση / περιγραφή θέσεων και καθηκοντολόγιο που θα ανταποκρίνονται στις νησιώτικες ανάγκες και όχι απλή καταγραφή / διαιώνιση των σημερινών απαράδεκτων συνθηκών, όπως γίνεται σήμερα με τα κυβερνητικά μέτρα. Να νομοθετηθεί πρόβλεψη διαδικασιών κατ’ εξαίρεση προσλήψεων για τις νησιώτικες υπηρεσίες.

3. Κίνητρα (θεσμικού και οικονομικού χαρακτήρα) προσέλκυσης και παραμονής στελεχών στις υπηρεσίες των νησιών (π.χ. «πλασματική» προϋπηρεσία, καταβολή   εξόδων μετακίνησης σε προβληματική περιοχή, επιδότηση ενοικίου/ κατοικίας, ενίσχυση επιδόματος προβληματικών - παραμεθορίων περιοχών, αύξηση αφορολόγητου κ.λ.π.).

4. Να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα του ανεπαρκούς ύψους και της καθυστερημένης καταβολής αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις με προσαρμογή στις νησιώτικες συνθήκες (αποζημίωση της ημέρας επιστροφής, κατάργηση των απαράδεκτων & ανεδαφικών περιορισμών απόστασης για διανυκτέρευση, ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των ακτοπλοϊκών/αεροπορικών     μετακινήσεων, προσαρμογή των ποσών που προβλέπονται στην οικονομική πραγματικότητα των νησιών).

5. Να νομοθετηθεί πλήρης νομική στήριξη/κάλυψη των διπλωματούχων μηχανικών, στα πρότυπα του ν.4484/17 που αφορά στους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, για όλες τις υποθέσεις που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώπιον διοικητικών και αστικών δικαστηρίων.

6. Να ρυθμιστεί νομοθετικά η απόρριψη αγωγών ιδιωτών ενάντια σε υπαλλήλους για λόγους σχετικούς με την άσκηση των καθηκόντων τους, αν δεν έχει προηγηθεί προσφυγή και δικαστικά μέσα ενάντια σε σχετική απόφαση της Διοίκησης, προκειμένου να προστατευτούν από εκδικητικές διώξεις.

7. Να τροποποιηθεί το άρθρο 38 του Ν. 4495/2017 που αφορά στον  

πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων των Υ.ΔΟΜ. σε περίπτωση μη τήρησης προθεσμιών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η υποστελέχωση των υπηρεσιών, εφόσον διαπιστώνεται με  π.χ. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. 

8. Να ανακληθεί η  με αρ. 69200/01.11.2017 (ΦΕΚ 3954Β/10-11-2017) απόφαση του Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου για «Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης από το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης για την άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Μυκόνου». Να καταργηθεί το άρθρου 25 του Ν. 4483/2017 ή να τροποποιηθεί ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν υποστελέχωση των υπηρεσιών του μητροπολιτικού δήμου.

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

Από την πλευρά των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γίνεται λόγος για αποδυναμωμένες από προσωπικό υπηρεσίες, ως μεθόδευση του συνόλου των μνημονιακών κυβερνήσεων, προκειμένου οι επικερδείς αρμοδιότητες να περάσουν σε ιδιώτες, ενώ μεταφέρθηκε πληθώρα νέων αρμοδιοτήτων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς παράλληλη μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού.

Παρά τα προβλήματα στελέχωσης των υπηρεσιών της Α.Δ. Αιγαίου ο σχεδιασμός και οι προθέσεις του αρμόδιου Υπουργείου για την κατάργηση των Αποκ. Διοικήσεων και αντικατάστασή τους από «κάθετες» δομές υπουργείων, οδηγούν μαθηματικά σε αδύναμες – ανερμάτιστες υπηρεσίες που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στο στοίχημα της αποκέντρωσης.

Κατά την άποψη του Συλλόγου των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης, τα μέτρα που απαιτούνται αφορούν:

1. Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών με βάση τον νησιώτικο χαρακτήρα και τις κοινωνικές ανάγκες - ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα των υπηρεσιών της Α.Δ. Αιγαίου.

2. Κατ’ εξαίρεση προσλήψεις προσωπικού με έμφαση στις υπηρεσίες   Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, Δασών, Ελέγχου Ο.Τ.Α.

3. Αναδιοργάνωση – ενίσχυση των οικονομικών υπηρεσιών στην   βάση της δεδομένης πολυδιάσπασης των νησιών, μείωση της γραφειοκρατίας στις εκτός έδρας μετακινήσεις (κατάργηση των   άνευ (νησιώτικου) τόπου χιλιομετρικών περιορισμών στην   διανυκτέρευση, συνεκτίμηση της παραμέτρου των περιορισμένων ενδονησιωτικών δρομολογίων, αποζημιώσεις που να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος, ρεαλιστική δυνατότητα προκαταβολών, κ.λ.π).

4. Επαναφορά παλιών και θέσπιση νέων κινήτρων στελέχωσης και παραμονής στις υπηρεσίες των νησιών.

5. Έμφαση στην προστασία της οικογένειας (π.χ. ενίσχυση δωρεάν   υποδομών βρεφικών – παιδικών σταθμών, μειωμένο ωράριο γονέων με παιδιά από την προσχολική ηλικία έως 12 ετών, αντικατάσταση της ιατρικής βεβαίωσης με Υ.Δ. στις περιπτώσεις άδειας λόγω ασθένειας τέκνου).

6. Δραστική μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. με έμφαση στα είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση, τηλεπικοινωνίες, ιατρικές υπηρεσίες κ.λ.π).

7. Δραστική βελτίωση – ενίσχυση των δημόσιων – δωρεάν δομών υγείας με πλήρη στελέχωση και ειδικότητες, δημιουργία σύγχρονων κινητών μονάδων σε μόνιμη βάση.

8. Δραστική μείωση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.