Συμβολή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της Μαθητείας

Εννιάμηνη απασχόληση δύο αποφοίτων του ΕΠΑΛ Σύρου

Ένας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος και ένας Τεχνικός Οχημάτων

Στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης θα εργαστούν για εννέα μήνες δύο απόφοιτοι του Επαγγελματικού Λυκείου Σύρου, στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας». 

Η ένταξη του Δήμου στις επιχειρήσεις – φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και η απασχόληση δύο μαθητευομένων των ειδικοτήτων: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου και Τεχνικός Οχημάτων, εγκρίθηκαν ομόφωνα, κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

Το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» είναι προαιρετικό. Η υλοποίησή του δύναται να πραγματοποιείται σε ΕΠΑ.Λ σε συνεργασία με Ε.Κ. ολόκληρης της επικράτειας. Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος, της τοποθέτησης μαθητευομένων σε χώρους εργασίας καθώς και όλα τα σχετικά με την Τάξη Μαθητείας έχει το εκάστοτε ΕΠΑΛ σε συνεργασία με το οικείο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ΟΑΕΔ.

Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» απευθύνεται κατά σειρά προτεραιότητας σε κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑΛ, καθώς και των παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑΛ και σε κατόχους απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ.

Η Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων έχει διάρκεια εννέα μηνών και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα διάρκειας επτά ωρών την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκεια 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες εβδομαδιαίως, στον εργοδότη, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός.

9,35 ευρώ ανά ημέρα μαθητείας

Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75%  επί του μονίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη ανέρχεται 9,35 ευρώ ανά ημέρα μαθητείας. Το ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από τον φορέα που τους απασχολεί.   Από την πρώτη ημέρα της Μαθητείας, οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.

Η επιδότηση καταβάλλεται στους μαθητευόμενους από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, τομέας Παιδείας/Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΠΕΘ με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑΛ.

Αναβάθμιση του πτυχίου και απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας

Στον θεσμό της Μαθητείας, η οποία δίνει την ευκαιρία σε αποφοίτους να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους από Επίπεδο 4 σε Επίπεδο 5, αποκτώντας περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα, αναφέρθηκε ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Σύρου, Νίκος Βουτσίνος. Κατέστησε δε γνωστό πως ένας κάτοχος πτυχίου Επιπέδου 5 μπορεί να δουλέψει στην ειδικότητά του σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής, μέχρι και πέρυσι, είχαν απόφοιτοι έως 24 ετών. Φέτος, το όριο ηλικίας ανέβηκε, δίνοντας την ευκαιρία και σε μεγαλύτερους αποφοίτους να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Την πρώτη χρονιά υλοποίησής του στη Σύρο, το Επαγγελματικό Λύκειο συνεργάστηκε με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία προσέφερε πέντε θέσεις. Καταλήγοντας, ο κ. Βουτσίνος δεν έκρυψε τη χαρά του για τη συμμετοχή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, υποστηρίζοντας πως οι δύο μαθητευόμενοι που θα απασχοληθούν στις υπηρεσίες τους, θα αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, θα ασφαλιστούν και θα μπορούν μετά το τέλος του προγράμματος να εγγραφούν στο ταμείο του ΟΑΕΔ. Επιπλέον, ευχήθηκε την απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού αποφοίτων μελλοντικά, εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του Δήμου.

Διάθεση για απασχόληση περισσότερων αποφοίτων στο μέλλον

Σημειώνεται πως, το ΕΠΑΛ Σύρου μπορεί να υποστηρίξει συνολικά 11 ειδικότητες και συγκεκριμένα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου, Βοηθός Νοσηλευτή, Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος, Τεχνίτης Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνίτης Υδραυλικός, Τεχνικός Πληροφορικής, Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης, Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σχεδιαστής Δομικών Έργων, Τεχνικός ψύξης – κλιματισμού και Τεχνικός Οχημάτων.

Κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματος, η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, εκτιμώντας πως, ο Δήμος πρέπει συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας προς όφελος τόσο των μαθητευομένων, όσο και της τοπικής κοινωνίας, πρότεινε την απασχόληση ενός Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου και ενός Τεχνικού Οχημάτων, στηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσπάθεια.

Η δαπάνη για την αποζημίωση των δύο μαθητευομένων για το 2018 η οποία ανέρχεται στο ποσό των 950 ευρώ και βαρύνει τον κωδικό 15.6041.004 «Αποζημίωση μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ» και στο ποσό των 470 ευρώ και βαρύνει τον Κωδικό 15.6054.004 «Εργοδοτικές εισφορές μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ», καθώς ότι ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό έτους 2019.

Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε και από την μείζονα μειοψηφία, με τον επικεφαλής της, Ανδρέα Γιαλόγλου να προτείνει τη συμμετοχή του Δήμου και για τα επόμενα σχολικά έτη.

«Το ποσό των 950 ευρώ για δύο ανθρώπους είναι πολύ μικρό συγκριτικά με άλλες δαπάνες που καταβάλλει ο δήμος και επειδή στο ΕΠΑΛ υπάρχουν πολλές ειδικότητες, μελλοντικά θα μπορούσαν να απορροφηθούν απόφοιτοι στη ΔΕΥΑΣ, στο Τμήμα Μικρών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε άλλα τμήματα.