Απαντήσεις του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης αναφορικά με την απόφαση Δημάρχου για τα καθήκοντά του και την υπογραφή δαπανών

Καμία σκιά αντιπαράθεσης

Θέμα τήρησης των προβλεπομένων του νέου νόμου της Αυτοδιοίκησης του “Κλεισθένη” είναι η τυπική διαδικασία τροποποίησης των καθηκόντων του Αντιδημάρχου Οικονομικών όσον αφορά στην έγκριση των δαπανών κι όχι ζήτημα εσωτερικής πολιτικής διαφωνίας με τον Δήμαρχο, σύμφωνα και με τις απαντήσεις των δύο προσώπων, με φόντο την έντονη παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες.

Η ανάρτηση στη “Διαύγεια” απόφασης με την οποία η εν λόγω αρμοδιότητα “σημειώνεται” πως περνά στον ίδιο τον Γιώργο Μαραγκό και αφαιρείται από τον Αλέξη Αθανασίου, προκάλεσε ψιθύρους σχετικά με τη συνεργασία των δύο προσώπων, με φόντο δε και την έντονη κριτική που κατά καιρούς ασκείται προς τον Δήμαρχο, όσον αφορά στο θέμα των απευθείας αναθέσεων.

Ωστόσο, δεδομένων των αλλαγών που φέρνει ο Κλεισθένης σε πολλά επίπεδα, οι ίδιοι, όταν ρωτήθηκαν από την εφημερίδα να τοποθετηθούν, εξήγησαν πως η ανάγκη “συμμόρφωσης” με τα προβλεπόμενα του Κλεισθένη είναι επιβεβλημένη.

Ως εκ τούτου, παρουσιάστηκαν καθησυχαστικοί απέναντι σε φημολογούμενη εσωτερική “κρίση”, με δεδομένες δε και τις αυξημένες υποχρεώσεις και ανάγκες διαχείρισης που έχει ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.

Πρέπει να σημειωθεί πως, αν και με τον Καλλικράτη πριν από κάθε απόφαση για δαπάνη ήταν απαραίτητη η λήψη απόφασης συλλογικού οργάνου, σήμερα, με τον Κλεισθένη, αυτό – με ελάχιστες εξαιρέσεις – δεν κρίνεται απαραίτητο για ποσά προ των ορίων της απευθείας ανάθεσης. Ως εκ τούτου, αμέσως μόλις δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του Κλεισθένη οι Δήμοι όφειλαν να λάβουν αποφάσεις τροποποίησης των σχετικών καθηκόντων των Αντιδημάρχων Οικονομικών, αφού ο νέος νόμος ορίζει αρχικά υπεύθυνο για τις δαπάνες τον Δήμαρχο.

Όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του Κλεισθένη

Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη του Κλεισθένη σύμφωνα με την οποία ελήφθησαν οι σχετικές τροποποιητικές αποφάσεις του Δημάρχου, έχει ως εξής: “1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού (...)”.

Ιστορικό αποφάσεων

Σχετικά με το θέμα, πρέπει να υπενθυμιστεί πως, από τον Σεπτέμβρη του 2014 ο Καλλικράτης “εκχώρησε” τις αρμοδιότητες στους Αυτοδιοικητικούς της τρέχουσας θητείας και ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι για τα καθήκοντά τους, όπως προβλεπόταν στα μέσα της θητείας, έλαβαν εκ νέου την θετική απόφαση του Δημάρχου.

Όσον αφορά στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, ο κ. Μαραγκός ανανέωσε τους Αντιδημάρχους του και εξέδωσε την 100/2017 απόφαση, με την οποία είχε οριστεί Αντιδήμαρχος Διοικητικών ο Αλέξης Αθανασίου. Ωστόσο, εν συνεχεία παραιτήθηκε ο πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιώργος Παπαμανώλης και με την 196/2017 απόφαση Δημάρχου, ορίστηκε νέος Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Αλέξης Αθανασίου, στον οποίο κι εκχωρήθηκαν ως προέδρου και της Οικονομικής Επιτροπής, οι αρμοδιότητες για τα οικονομικά θέματα. Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, όλες τις εγκρίσεις δαπανών τις είχε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και ο πρόεδρός της.

Σήμερα όμως, μετά την ψήφιση του Κλεισθένη και από την έκδοσή του σε ΦΕΚ και στο εξής, φεύγουν οι αρμοδιότητες από την Οικονομική Επιτροπή και μεταφέρονται στον Δήμαρχο ή στον Αντιδήμαρχο που θα ορίσει ο πρώτος.

Κατά συνέπεια, σήμερα την υπογραφή για τις δαπάνες, όπως δήλωσε ο κ. Αθανασίου “μου την έχει εκχωρήσει ο Δήμαρχος από τις 17/8/2018 οπότε και η απόφαση δημοσιεύθηκε”.

Αλ. Αθανασίου: Το επταμελές όργανο ήταν πιο “δυσκίνητο”

Με φόντο τα παραπάνω, ο νυν Αντιδήμαρχος Οικονομικών τόνισε στην εφημερίδα πως, “Αν δείτε στη Διαύγεια όλοι οι Δήμαρχοι έχουν κάνει αναθέσεις στους αντίστοιχους αντιδημάρχους Οικονομικών με την έννοια ότι ο Κλεισθένης περιείχε πολλά άρθρα για τις οικονομικές υπηρεσίες”.

Πρόσθεσε δε, πως, “γίνεται η τροποποίηση της παλαιότερης απόφασης του ορισμού των καθηκόντων των αντιδημάρχων μόνο για εμένα, αφού το άρθρο 203 δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους αντιδημάρχους” και επί της ουσίας, με δεδομένη τη δυνατότητα του Δημάρχου να εκχωρεί αρμοδιότητες σε άλλους αντιδημάρχους, συνεχίζει κανονικά το έργο του ο Αλέξης Αθανασίου.

“Ουσιαστικά παίρνω πάνω μου την ανάθεση της υπογραφής των αποφάσεων, αφού δεν καταργείται το δικαίωμα του Δημάρχου να μεταβιβάζει στους αντιδημάρχους”.

Θέλησε να υπενθυμίσει μάλιστα πως, επί Καλλικράτη, “Ερχόταν μία λίστα στην Οικονομική Επιτροπή και ακολουθούσαμε τις διαδικασίες. Το επταμελές όργανο ήταν πιο δυσκίνητο”. Σήμερα όμως, όπως υποστήριξε, “Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνεις γραφειοκρατία και ταλαιπωρία”.

Διευκρίνισε πως είναι τυπική η “αλλαγή” σε επίπεδο προσώπων, αφού “Με τον Καλλικράτη έπαιρνε απόφαση ο προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών και της Οικονομικής Επιτροπής και τώρα ο προϊστάμενος της Δ/νσης και αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών”.

Καμία πολιτική αντιπαράθεση

Ερωτηθείς για την παραφιλολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα, ο κ. Αθανασίου υπήρξε λακωνικός και ξεκάθαρος σχετικά με το αν υπάρχει εσωτερικό πρόβλημα στη συνεργασία προσώπων του Δήμου.

“Όχι. Είναι καθαρά θέμα του Κλεισθένη και μέχρι και την περασμένη Παρασκευή που δημοσιεύθηκε η απόφαση στην εφημερίδα, τα υπέγραφε ο Δήμαρχος όλα. Από τότε και μετά που βγήκε η απόφαση Δημάρχου, αμέσως έγινε η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για να μην πήζει το γραφείο Δημάρχου. Δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό πρόβλημα. Τη δουλειά που έκανα σαν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να την κάνω πλέον με απόφαση Δημάρχου”.

Γ. Μαραγκός: Δεν είναι ζήτημα εσωτερικής φύσεως

Με φόντο την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο, ο Γιώργος Μαραγκός επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Αλέξη Αθανασίου, τονίζοντας παράλληλα, πως δεν τίθεται θέμα διαφωνίας.

“Είναι μία απόφαση τυπική με βάση τις αρμοδιότητες, έτσι όπως καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 203 του νόμου του Κλεισθένη. Επί της ουσίας αυτό που προστίθεται στον Αντιδήμαρχο με τον Κλεισθένη είναι οι δυνατότητες για να υπογράφει αναλήψεις δεσμεύσεων, διάθεση πιστώσεων κλπ. για να μην το κάνει ο Δήμαρχος. Για την αποφόρτιση τη δική μου και δεδομένου ότι είναι αμιγώς οικονομικής φύσεως αυτές οι πράξεις είναι ορθότερο και πολιτικά και ουσιαστικά να τις διενεργεί αυτές τις αποφάσεις ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος” δήλωσε, λέγοντας τέλος πως, “Όλα αυτά προβλέπονται σύμφωνα με τον Κλεισθένη και δεν είναι ζητήματα εσωτερικής φύσεως, ούτε θέματα με τον Αντιδήμαρχο, ούτε τίποτα. Είναι εντελώς τυπικό το θέμα”.