Νέο Δ.Σ. του Λαογραφικού - Χορευτικού Ομίλου "η σοφία της παράδοσης"

  • Τετάρτη, 15 Μαΐου, 2019 - 12:50

Μετά τις αρχαιρεσίες  που έγιναν στον Όμιλο  «η σοφία της παράδοσης»  την 1η Απρίλιου 2019, τα εκλεγέντα μέλη αυτού συνήλθαν σε σώμα ως εξής:

ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ , πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ, αντιπρόεδρος

ΣΑΝΤΙΝΑ ΔΕΝΑΞΑ, γραμματέας

ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΤΡΙΤΗ, ταμίας

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ, μέλος

Εκπρόσωπος του Ομίλου ορίζεται η κα ΛΟΥΒΑΡΗ ΣΟΦΙΑ (τηλ. 697 175 7270)

Τηλ. Γραμματέα: 694 946 6610