Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου

  • Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2019 - 15:36

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ενημερώνει τους πολίτες των Κυκλάδων ότι, στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γ.Ν Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώϊο» έχει παραληφθεί ο κάτωθι ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός :

- Ψυγείο συντήρησης μονάδων αίματος (PLT Incubator) των 15 ασκών PC100 h

- Ανακινητήρας αιμοπεταλίων (τύπου Agitator) PF15h του οίκου HELMER Αμερικής

- Θάλαμος συντήρησης τύπου PL Tincubatorton 15 ασκών PC100h

Αναμένεται να παραληφθεί και μια επιδαπέδια φυγόκεντρος  ασκών αίματος προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία μετάγγισης αιμοπεταλίων στο Νοσοκομείο.