Δωρεές στο Σύλλογο "Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου"

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ»

Εις μνήμη Μαρκησίας Βακονδίου και Έλλης και Αντωνίου Βακονδίου από οικογένεια Παπατζίκη Χρυσοστόμου, 50,00 ευρώ.

Εις μνήμη του συζύγου της Άγγελου Βακόνδιου, η Πετρούλα Βακονδίου, 25,00 ευρώ.

Εις μνήμη Ελένης και Σωτήρη Παπατζίκη και Κούλας Τρεζία, από οικογένεια Παπατζίκη Χρυσόστομου, 50,00 ευρώ.

Αριθμός Φύλλου: 
5049