Αναγγελία Γάμου Αλαφούζου Δημητρίου και Δάσκου Φραγκίσκας

Βλέπε εικόνα

Αριθμός Φύλλου: 
5050