Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην θέση "Καλαμίτσι" Δήμου Κιμώλου 83779 Ανακοίνωση 4910 2018-07-04
Πλήρωση ακατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΣΕΠ) Προκήρυξη Θέσεων 4910 2018-07-04
Ευχαριστήριο Καντιώς Ρούσσου Μνημόσυνο 4910 2018-07-04
Μνημόσυνο Φλώρας Λούβαρη Μνημόσυνο 4910 2018-07-04
Ευχαριστήριο Ευριδίκης Βακονδίου Ευχαριστήριο 4910 2018-07-04
Προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων Δήμου Μήλου 3926 Περιλήψεις 4909 2018-07-03
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 4244 Προκήρυξη Θέσεων 4909 2018-07-03
Ευχαριστήριο της Στέγης Ανηλίκων και Εφήβων Ευχαριστήριο 4909 2018-07-03
Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Προκήρυξη Θέσεων 4908 2018-06-29
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2616 Προκήρυξη Θέσεων 4908 2018-06-29
Μνημόσυνο Αικατερίνης Αλ. Μακρυωνίτη Μνημόσυνο 4908 2018-06-29
Ευχαριστήριο Σοφίας Ζουγανέλη Ευχαριστήριο 4908 2018-06-29
Αναγγελία θανάτου Γιαννουλέα Νικόλαου Ανακοίνωση 4908 2018-06-29
Διαγωνισμός Ψαρέματος για παιδιά Ανακοίνωση 4908 2018-06-29
Αναγγελία γάμου Ανδρέα Τζανετόπουλου και Μαργαρίτας Κούτρα Αναγγελία Γάμου 4908 2018-06-29
Εκμίσθωση τμήματος για εγκατάσταση αυτόματου μηχανήματος ανάληψης μετρητών 8981 Περιλήψεις 4907 2018-06-29
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 34494 Ανακοίνωση - Περίληψη 4907 2018-06-29
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του 4ου Νηπιαγωγείου Παροικιάς 9248 Περιλήψεις 4907 2018-06-29
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας 9247 Περιλήψεις 4907 2018-06-29
Ευχαριστήριο Θηρεσίας Κοντιζά Ευχαριστήριο 4907 2018-06-29
Αναγγελία θανάτου Δομένικου Πρίντεζη Ανακοίνωση 4907 2018-06-29
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δελτίο Τύπου 4906 2018-06-27
Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας 1501 Περιλήψεις 4906 2018-06-27
Γνωστοποίηση γάμου Μώττου Φίλιππου και Καλογεροπούλου Σοφίας Γνωστοποίηση Γάμου 4906 2018-06-27
Πρόσκληση μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 4905 2018-06-26
Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου (Αφαλάτωση) 5890 Περιλήψεις 4905 2018-06-26
Υπηρεσίες δεματοποίησης απορριμμάτων Δήμου Τήνου 5886 Περιλήψεις 4905 2018-06-26
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 2183 Ανακοίνωση - Περίληψη 4904 2018-06-26
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημιουργία εστίας πολιτιστικών δράσεων στο Εμπορείο Απόσπασμα 4904 2018-06-26
Ευχαριστήριο Άννας χήρας Νικολάου Δεκαβάλλα Ευχαριστήριο 4904 2018-06-26
Ευχαριστήριο της Στέγης Ανηλίκων και Εφήβων Ευχαριστήριο 4904 2018-06-26
Προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Περιλήψεις 4903 2018-06-22
Πλήρωση εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου (ΑΣΕΠ) Προκήρυξη Θέσεων 4903 2018-06-22
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτων 29474 Περιλήψεις 4903 2018-06-22
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 2725 Προκήρυξη Θέσεων 4903 2018-06-22
Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μισθώσεων ακινήτων (γραφείων) 7330 Περιλήψεις 4903 2018-06-22
Μνημόσυνο Ηλία Φελουτζή Μνημόσυνο 4903 2018-06-22
Μνημόσυνο Νικολάου Λεμονάκη Μνημόσυνο 4903 2018-06-22
Προμήθεια Εξοπλισμού & Λοιπών υλικών για τη βελτίωση παιδικών χαρών 5655 Περιλήψεις 4902 2018-06-22
Μνημόσυνο Ιωάννη Ρούσσου (Ποπόνη) Μνημόσυνο 4902 2018-06-22
Ευχαριστήριο Νικολάου Λεμονάκη Ευχαριστήριο 4902 2018-06-22
Αναγγελία Γάμου Κοντιζά Λυκούργου και Πολυδούλη Μαρίας Αναγγελία Γάμου 4901 2018-06-20
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2018 6191 Προκήρυξη Θέσεων 4901 2018-06-20
Για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη 5657 Προκήρυξη Θέσεων 4901 2018-06-20
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2018 885 Προκήρυξη Θέσεων 4900 2018-06-20
Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού θεάτρου Απόλλων και Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 13207 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4900 2018-06-20
Ευχαριστήριο Ιωάννη Τυροβολά 4900 Ευχαριστήριο 4900 2018-06-20
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου καταστήματος στην οδό Δον Ι. Στεφάνου (πρώην Βαλήρη) 13217 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4899 2018-06-18
Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ ΚΑ Δήμου Μήλου 3484 Περιλήψεις 4899 2018-06-18
Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων 5615 Περιλήψεις 4899 2018-06-18

Σελίδες