Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 128 Προκήρυξη Θέσεων 4855 2018-04-13
Ανακοίνωση Σχολείο Οικογένειας Ανακοίνωση 4855 2018-04-13
Έναρξη υλοποίησης έργου Go _Brand του προγράμματος Interreg Ελλάδα - Κύπρος Πρόσκληση 4855 2018-04-13
Περίληψη Ανακοίνωσης Υπ' Αριθ. ΣΟΧ 3/2018 1307 Προκήρυξη Θέσεων 4855 2018-04-13
Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Λιμένα Τήνου 745 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4855 2018-04-13
Ευχαριστήριο Ιωσήφ Φρ. Παλαμάρη Ευχαριστήριο 4855 2018-04-13
Δωρεές Γηροκομείο Αγίου Παντελεήμονα Δωρεές 4855 2018-04-13
Εκμίσθωση ακινήτου στη θέση "Καστροβούνι" Δημοτικής Κοινότητας Πάρου Δήμου Πάρου 4697 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4854 2018-04-12
Εκμίσθωση ακινήτου (περιπτέρου) Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου 4696 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4854 2018-04-12
Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Προκήρυξη Θέσεων 4853 2018-04-11
Επέκταση γέφυρας Αλυκής 574 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4798 2018-04-11
Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων 20327 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4792 2018-04-11
Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017 34 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4788 2018-04-11
Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον περιφερειακό Λευκών 35 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4788 2018-04-11
Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (πρώην ταβέρνα Χρουσσών) Τ.Κ. Χρουσσών 7620 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4852 2018-04-10
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου εμβαδού 81 τμ) στην περιοχή Καρνάγιο Δ.Κ Ερμούπολης 7621 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4852 2018-04-10
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) εμβαδού 17,88 τμ στην οδό Λεωτσάκου Δ.Κ Ερμούπολης 7619 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4852 2018-04-10
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου εμβαδού 309,61 τμ) στην οδό Ακτή Παπάγου Δ.Κ Ερμούπολης 7622 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4852 2018-04-10
Προμήθεια 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού ανά ημέρα 7 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4852 2018-04-10
Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιλήψεις 4852 2018-04-10
Αναμόρφωση τελών χρήσης του δημοτικού σφαγείου για το 2018 Απόσπασμα 4852 2018-04-10
Ευχαριστήριο Μιχαήλ Κοντογιάννη Ευχαριστήριο 4852 2018-04-10
Ευχές Συλλόγου Παροχής Φροντίδας και Κατ' Οίκον Νοσηλείας Ευχαριστήριο 4851 2018-04-05
Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Προϋπολογισμοί 4851 2018-04-05
Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης Λογιστού και Τεχνικού Ασφαλείας Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4851 2018-04-05
Καθαριότητα Λιμένων Γαυρίου και Μπατσίου 715 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4851 2018-04-05
Καθαριότητα Λιμένων Χώρας Άνδρου και Κορθίου 713 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4851 2018-04-05
Ευχαριστήριο Ιωσήφ Φρ. Παλαμάρη Ευχαριστήριο 4851 2018-04-05
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 4851 2018-04-05
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για Γεώργιο Αθανασόπουλο Περιλήψεις 4850 2018-04-04
Γνωστοποίηση Γάμου Νομικός - Σακαρέλλου Γνωστοποίηση Γάμου 4850 2018-04-04
Ευχαριστήριο Ν. Αλτουβά Ευχαριστήριο 4850 2018-04-04
Τροποποίηση Καταστατικού Αθλητικού Σωματείου Ανακοίνωση 4849 2018-04-03
Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Διακήρυξη αριθμ. 2/ΠΔΕ 2017 3659 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4849 2018-04-03
Προμήθεια και εγκατάσταση μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης 785 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4849 2018-04-03
Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Εξωμβούργου 2962 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4849 2018-04-03
Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Διακήρυξη αριθμ. 1/ΕΣΠΑ 2017 3657 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4849 2018-04-03
Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου τουριστικής περιοδου Απόφαση 4849 2018-04-03
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για Μπρουνίλντα Περιλήψεις 4849 2018-04-03
Ανακοίνωση συγχώνευσης Ανακοίνωση 4848 2018-04-02
Περίληψη της Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Προκήρυξη Θέσεων 4848 2018-04-02
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 4847 2018-03-30
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Δωρεές 4846 2018-03-29
Προμήθεια Οικοδομικών υλικών, σκυροδέματος και ασφαλτικού υλικού 2965 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4846 2018-03-29
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για Σοκόλ Κόλα Περιλήψεις 4846 2018-03-29
Μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το ΚΗΦΗ στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 763 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4846 2018-03-29
Γνωστοποίηση Γάμου Βασιλικού - Κινγκ Γνωστοποίηση Γάμου 4845 2018-03-28
Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4845 2018-03-28
Μνημόσυνο Ισιδώρου Τζ. Φρέρη Μνημόσυνο 4845 2018-03-28
Ευχαριστήριο Φλώρας Αντ. Ρούσσου Ευχαριστήριο 4845 2018-03-28

Σελίδες